Sveiki, bičiuliai, šįkart šiek tiek sunkesnis straipsnis su daugiau investavimo teorijos – apie ETF fondų atkartojimo metodus. Daugelis nori pasyviai investuoti į ETF indekso fondus, bet ne visi žino, kad didelė, o gal net didžioji ETF fondų dalis su sekamu indeksu turi mažai ką bendro. Jeigu norite išvengti bereikalingų rizikų, tuomet būtina žinoti į ką iš tiesų investuoja jūsų pasirinktas ETF fondas.

Bet apie viską iš pradžių.

ETF fondų tipai pagal indekso atkartojimo būdą

ETF fondo valdytojo užduotis yra kuo tiksliau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis atkartoti sekamą indeksą tam, kad investuotojas galėtų uždirbti indeksui artimą grąžą. Paprasčiausias arba klasikinis indekso atkartojimo būdas – investavimas į visus indeksą sudarančius vertybinius popierius. Toks klasikinis indekso atkartojimo metodas vadinamas visišku indekso atkartojimu (angl. full replication). Tačiau kartais toks indekso atkartojimas yra pernelyg brangus arba apskritai neįmanomas (pavyzdžiui, kiaulienos kainos indekso atkartojimas). Dėl šios priežasties ETF fondo valdytojai kartais taiko alternatyvius ETF fondo atkartojimo metodus.

ETF fondai pagal indekso atkartojimo metodą skirstomi į:

 • Fizinio atkartojimo (angl. physical replication) ETF fondai:
  • Visiško fizinio atkartojimo (angl. full replication) ETF fondai;
  • Optimizuoto fizinio atkartojimo (angl. optimised sampling) ETF fondai.
 • Sintetinio arba dirbtinio atkartojimo (angl. synthetic replication):
  • Nefinansuoto apsikeitimo sandorio (angl. unfunded swap) sintetiniai ETF fondai. Siekiant paprastumo toliau juos vadinsiu tiesiog nefinansuotais sintetiniais ETF fondais.
  • Sufinansuoto apsikeitimo sandorio (angl. funded swap) sintetiniai ETF fondai. Siekiant paprastumo toliau juos vadinsiu tiesiog sufinansuotais sintetiniais ETF fondais.

Fizinio atkartojimo ETF fondai

Visiško fizinio atkartojimo ETF fondai investuoja į pačius vertybinius popierius. Pavyzdžiui, EURO STOXX 50 indeksą sekantis ETF fondas perka 50 didžiausios kapitalizacijos įmonių akcijas.

Naudojant optimizuotą fizinį indekso atkartojimo metodą, ETF fondą sudaro patys svarbiausi ir likvidžiausi indeksą sudarantys vertybiniai popieriai, nuo kurių labiausiai priklauso sekamo indekso grąža. Toks ETF fondas neinvestuoja į mažą įtaką indekso grąžai turinčius nelikvidžius vertybinius popierius. Optimizuotas fizinį indekso atkartojimo metodas leidžia sumažinti ETF fondo prekybos ir valdymo išlaidas, todėl šie ETF fondai investuotojams yra pigesni. Kita vertus, naudojant optimizuotą fizinį indekso atkartojimo metodą investuotojams tenka didesnė indekso sekimo paklaidos rizika (indeksas atkartojamas ne taip tiksliai kaip taikant visišką indekso atkartojimo metodą).

Sintetinio atkartojimo ETF fondai

Prieš kalbant apie sintetinius ETF fondus, pirmiausia reikėtų pažymėti kuo jie skiriasi nuo fizinį atkartojimo metodą taikančių ETF fondų. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad sintetiniai ETF fondai investuotojų pinigus nukreipia ne į indeksą sudarančių įmonių vertybinius popierius, bet į visai kitus likvidžius vertybinius popierius, kurie su sekamu indeksu paprastai turi mažai ką bendro. Pavyzdžiui, sintetinis Vietnamo akcijų ETF fondas, replikuojantis VNINDEX indeksą, investuotojų pinigus gali nukreipti į Europos ir JAV įmonių akcijas ar obligacijas. Toks vertybinių popierių krepšelis tarnauja kaip užstatas investuotojams. ETF fondo valdytojui bankrutavus, šis užstatas (vertybinių popierių krepšelis) būtų parduotas, kad investuotojams būtų grąžinti investuoti pinigai. Nors ETF fondo turtas investuojamas ne į indeksą sudarančius vertybinius popierius, tačiau ETF fondas investuotojams vis tiek yra įsipareigojęs išmokėti sekamo indekso grąžą (visą kapitalo prieaugį, dividendus ar palūkanas). Kadangi tokių ETF fondų grąžą investuotojai gauna naudojant dirbtinius metodus (ETF neinvestuoja į indeksą sudarančius vertybinius popierius), todėl jis ir vadinamas sintetiniu arba dirbtiniu fondu (angl. synthetic – dirbtinis, sintetinis).

Sintetinių ETF fondų rizika

Pasirinkdamas sintetinį ETF fondą investuotojas rizikuoja patirti nuostolį. Sintetinių ETF fondų vertė ir kaina gali skirtis, kadangi ETF fondą sudarančių vertybinių popierių krepšelį sudarančių vertybinių popierių (užstato) grąža skiriasi nuo indekso grąžos. Užstato vertė ilgainiui gali tapti mažesnė nei ETF fondo kaina, todėl bankrutavus fondo valdytojui ir pardavus užstatą investuotojas gali atgauti ne visus pinigus. Siekdama apsaugoti investuotojus nuo tokių nuostolių Europos Sąjunga sintetiniams ETF fondams iškėlė reikalavimą, kad užstato vertė visuomet būtų nemažesnė kaip 90% indekso vertės. Jeigu užstato vertė tampa mažesnė nei 90% indekso vertės, tuomet užstatas turi būti padidintas – įnešti papildomi vertybiniai popieriai. Siekdami pritraukti kuo daugiau investicijų ir įgauti investuotojų pasitikėjimą, sintetiniai ETF fondai imasi įvairių investuotojų apsaugos priemonių:

 • didina skaidrumą (nurodo iš kokių vertybinių popierių sudarytas užstatas ir kokia jo rinkos vertė);
 • siekia, kad užstato vertė būtų didesnė nei 90 % indekso vertės (daugelio sintetinių ETF fondų užstato vertė netgi viršija indekso vertę).
 • taiko užstato rizikos valdymo priemones (užstatą formuoja skirtingos institucijos).

Sintetinių ETF fondų veikimo schema yra paini. Jeigu jums nelabai rūpi, kaip sintetiniai ETF fondai veikia ir kuo jie skiriasi nuo fizinių ETF fondų, pakaks atsiminti, kad investuodami į sintetinius ETF fondus blogiausiu atveju uždirbsite 10 % mažiau, nei sekamas indeksas.

Sufinansuotų ir nefinansuotų ETF fondų skirtumai

Išsiaiškinome kuo skiriasi sintetiniai ETF fondai nuo fizinio atkartojimo ETF fondų, tad laikas perprasti sufinansuotų ir nefinansuotų ETF fondų skirtumus. Nefinansuoti sintetinių ETF fondai patys saugo užstatą (vertybinių popierių krepšelį). Sufinansuoto sintetinio ETF fondo atveju, užstatą (vertybinių popierių krepšelį) suformuoja nepriklausomas bankas, o tas užstatas ETF fondo vardu saugomas dar kitame banke.

Sufinansuoti ETF fondai yra laikomi saugesne investicija už nesufinansuotus ETF fondus, kadangi ETF užstato formavimas ir saugojimas yra atskirtas nuo ETF fondo valdytojo, o užstato vertė didesnė. C. Hurlin, G. Iseli, C. Pérignon, S. C. H. Yeung atliktas tyrimas rodo, kad sufinansuotų ETF fondų užstato vertė yra 13.3 % didesnė nei nefinansuotų ETF fondų. Galiausiai, sufinansuoto ETF fondo užstato vertė yra ne mažesnė nei ETF  fondo kaina , todėl patikimumu sufinansuoti ETF fondai nenusileidžia netgi fizinio atkartojimo ETF fondams.

Siekdamas paprastumo, šiame skyriuje aprašiau tik esminį sufinansuotų ir nefinansuotų ETF fondų skirtumą. Apie esminius sufinansuotų ir nefinansuotų ETF fondų skirtumus skaitykite knygos ETF FONDAI: Praktinio Investavimo Vadovas priede Nr. 2.

Daugelis investuotojų paniškai bijo sintetinių ETF fondų, nes turi klaidingą įsitikinimą, kad sintetinių ETF fondų turtas yra laiduojamas ETF fondo valdytojo įmonės turtu, o ETF fondo valdytojui bankrutavus, investuotojai praras pinigus. Realybėje investuotojų turtas yra padengtas vertybinių popierių krepšeliu, kurio vertė yra didesnė nei investuotojų investuotos lėšos. Pavyzdžiui, C. Hurlin, G. Iseli, C. Pérignon, S. C. H. Yeung tyrimas parodė, kad sintetinių sufinansuotų ETF fondų užstatas yra 114.6 % didesnis už ETF fondo (indekso) vertę, sintetinių nefinansuotų – 101.3 %. Kitaip tariant, pardavus užstatą, ETF fondo įsipareigojimai investuotojams ne tik būtų pilnai padengti, bet dar ir liktų šiek tiek pinigų. Dėl šios priežasties, sintetinių ETF fondų atsisakyti tik dėl jų veikimo principo, investuotojas neturėtų.

Kaip atskirti fizinio ir sintetinio atkartojimo ETF fondus?

Informacija apie ETF fondo atkartojimo metodiką yra pateikta ETF fondo prospekte. Bet paprasčiausias būdas atskirti fizinio atkartojimo ETF fondus nuo sintetinio atkartojimo ETF fondų yra per paiešką svetainėje  www.justetf.com . Paieškos sistema netgi leidžia ieškoti ETF fondų pagal ETF fondų atkartojimo metodiką („Replication method”). Pačią informaciją apie ETF fondo replikavimo tipą galite rasti įvairiose ETF fondų aprašo vietose:

 

Ar fiziniai ETF fondai geresni už sintetinius ETF fondus?

Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą nėra. Mokslininkų Amenc, N., F. Ducoulombier, F. Goltz, ir L. Tang teigimu, fiziniai ETF fondai nėra saugesni už sintetinius. Fiziniai ETF fondų valdytojai, siekdami didesnio pelno, skolina ETF fondą sudarančius vertybinius popierius brokeriams, rinkos formuotojams ir kitiems rinkos dalyviams už tai gaudami atlygį (mokestį) ir užstatą. Tokia fizinių ETF fondų veikimo schema sąlygoja papildomas rizikas investuotojams. Apie tai plačiau kitu kartu.

Pabaigai

ETF fondo atkartojimo metodas yra vienas esminių kriterijų, kurį vertinu rinkdamasis ETF fondą. Ir nors vyksta aštrios diskusijos, tarp sintetinio ir fizinio atkartojimo ETF fondų privalumų ir trūkumų, pats investuoju į fizinio atkartojimo ETF fondus. Bent jau žinau, kad pelnas paremtas ne tik hipotetine sintetinio krepšelio investicine grąža. Bet kiekvienam savo. O į kurį ETF fondų tipą investuojate Jūs?

4.7/5 - (9 votes)