Forex fundamentali analizė nagrinėja įvairius pranešimus, naujienas apie finansų (valiutų) pasaulio įvykius, politinį ir ekonominį gyvenimą atskirose valstybėse bei visame pasaulyje, siekiant numatyti, kaip šios naujienos keis valiutų kursus. Kitaip tariant, Forex fundamentaliajai analizei būdingas įvairių reiškinių, galinčių kaip nors paveikti valiutų rinką, tyrinėjimas. Šiai analizei atlikti labai svarbu tinkamai išnagrinėti įvairius ekonominius, politinius ir statistinius duomenis ir netgi gandus bei lūkesčius. Laimei, kad pradedančiajam spekuliantui visą šį darbą palengvina jo brokeris, sudarydamas ekonominius tvarkaraščius ir siųsdamas naujienlaiškius. Visa tai supaprastina informacijos rinkimą ir padeda greičiau susidaryti nuomonę apie rinkoje tvyrančias nuotaikas.

Ką apima Forex fundamentali analizė?

Dažniausiai Forex fundamentali analizė atliekama brokerio, tačiau ne visuomet jo analize galima pasikliauti, todėl rekomenduojama fundamentalią analizę atlikti savarankiškai, kad patys suvoktumėte kokie ekonominiai veiksniai įtakoja valiutos kurso pokyčius, užuot tik perskaičius brokerio išvadas. Tačiau atlikti fundamentaliąją analizę yra sudėtinga, kadangi tie patys veiksniai skirtingomis sąlygomis nevienodai įtakoja valiutos kurso pokyčius arba staiga iš lemiamų gali tapti visai nereikšmingais.

Forex fundamentalioji analizė skirstoma į 4 pagrindines grupes:
1) Ekonominiai veiksniai
2) Politiniai veiksniai
3) Gandai ir lūkesčiai
4) Nenugalimos jėgos veiksnys

Ekonominiai veiksniai

Forex fundamentali analizė: ekonominių veiksnių vertinimasTaigi kas yra ekonominių veiksnių analizė? Ekonominių veiksnių grupė remiasi pagrindine prielaida: bet kokia valiuta yra šalies ekonomikos plėtros išvestinė ir jos vertė gali būti reguliuojama tam tikromis ekonominėmis priemonėmis. Pagrindiniai ekonominiai veiksniai, keičiantys valiutos kursą yra šie:

 • duomenys apie šalies ekonomikos plėtrą (BNP, BVP, nedarbo lygis, infliacija, prekybinės balansas ir t.t.)
 • centrinių bankų veikla (pinigų emisijos, devalvacijos, revalvacijos, palūkanų normos keitimas)
 • Didžiojo septyneto šalių ekonominių arba prekybos sąjungų posėdžiai;

Toliau aptarsime kiekvieną iš šių veiksnių detaliau.

Duomenys apie šalies ekonominę plėtrą. Ekonomikos plėtros stabilumas didina užsienio investuotojų investicijas į valstybės ekonomiką. Norėdami investuoti, užsienio investuotojai privalo išsikeisti turimus pinigus į nacionalinę valiutą, o tai didina nacionalinės valiutos paklausą ir tuo pačiu kainą. Investicinis klimatas valstybėje vertinamas pagal tokius ekonominius rodiklius, kaip prekių ir mokėjimų balansas, infliacijos tempai, nedarbas, bendrasis nacionalinis produktas ir kt. Pateiksime keletą pavyzdžių, kaip įvairūs ekonominiai rodikliai gali veikti valiutos kainą:

 1. Diskonto normai padidėjus, valiuta brangsta (jos vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu), o jai sumažėjus – silpsta.
 2. Jei prekybos balanso deficitas didėja (importuojama daugiau, nei eksportuojama) valiuta pinga, o jei deficito nėra – auga.
 3. Bendrajam vidaus produktui augant pagal prognozę, valiuta brangsta, esant mažesniam nei tikėtas augimui, valiuta pinga.
 4. Nedarbo lygiui kylant, valiuta pinga. Na, o priešingu atveju, t.y. nedarbo lygiui krentant, valiuta brangsta.
 5. Gamybos kainų indeksui augant valiuta stiprėja, priešingu atveju – pinga. Gamintojų kainų indeksas rodo gamintojų parduotų prekių ir paslaugų gamybos kaštų pokyčius. Didėjanti arba mažėjanti rodiklio vertė rodo kylančias arba krentančias prekių ir paslaugų kainas, o tai reiškia, kad kartu su jomis auga ir infliacija.
 6. Vartojimo kainų indeksas parodo, kokią sumą žmogus gali skirti paslaugoms ir prekėms pirkti. Vartotojų kainų indeksui augant valiuta brangsta, priešingu atveju – pinga.
 7. Infliacija. Esant aukštai infliacijai valiuta pinga. Kai infliacija yra normali (2-3 proc.) arba mažėjanti, valiuta brangsta.
 8.  Darbo užmokesčio rodikliui krentant, valiuta pinga, priešingu atveju – brangsta.
 9.  Prekybos balansas – svarbi bet kokios šalies ekonominės politikos sudėtinė dalis. Importo ir eksporto santykis gali sąlygoti prekybos deficitą (šalies importas yra didesnis nei eksportas), o tai reiškia, kad iš šalies išeina daugiau pinigų nei grįžta (šalis praranda pinigus), todėl esant neigiamam prekybos balansui nacionalinė valiuta pinga ir atvirkščiai.

Centrinių bankų posėdžiai. Pagrindinė centrinių bankų užduotis – reguliuoti šalies ekonomikos augimo tempus. Būtent dėl šių priežasčių bet kokie valstybių centrinių bankų (tiksliau jų darbo komitetų) posėdžiai yra įdėmiai stebimi rinkos dalyvių. Centriniai bankai priima sprendimus dėl pinigų kiekio rinkoje nustatydami diskonto normą, palūkanų normą, obligacijų emisijų supirkimo/platinimo mastus. Kaip žinote, kuo daugiau pinigų išmetama į rinka, tuo jų vertė mažėja, todėl sumažinus palūkanų normą ir pradėjus supirkinėti obligacijas valiuta nuvertėja. Palūkanų normai kylant ir platinant obligacijas, valiutos kaina didėja.

Didžiojo septyneto šalių, prekybos ir ekonominių sąjungų posėdžiai. Vienas iš Didžiojo septyneto šalių uždavinių – pasaulinės ekonomikos bei situacijos pasaulinėje valiutų rinkoje reguliavimas. Šiuo klausimu tarp Didžiojo septyneto narių egzistuoja tam tikras susitarimas, vadinamasis SWAP susitarimu. Didžiojo aštuoneto šalių posėdžiuose gali būti priimami nutarimai dėl bendros intervencijos Forex rinkoje kelių centrinių bankų jėgomis. Taip pat gali būti priimami nutarimai dėl kitokių priemonių siekiant atitinkamai apriboti arba stimuliuoti vienos ar kitos valiutos vertės augimą.

Politiniai veiksniai

Tai karai, riaušės ir kiti konfliktai, taip pat bet kokie politinių veikėjų pasisakymai dėl situacijos paaštrėjimo. Karas paprastai didina saugiomis valiutomis laikomų JAV dolerių ir Šveicarijos franko vertę. Tuo tarpu konfliktuojančios šalies valiuta labai greitai nuvertėja. Neplanuotas ar planuotas vyriausybės pakeitimas ar atsistatydinimas, rinkimai gali kita linkme pakeisti tiek politinį, tiek ir ekonominį šalies kursą. Kinta ir kapitalo investicijų į tokios valstybės ekonomiką patrauklumas, o iš valstybės atitraukiamos investicijos mažina nacionalinės valiutos paklausą ir kainą.

Gandai ir lūkesčiai

Forex fundamentali analizė: gandai ir lūkesčiaiPirk gandus – parduok faktus„- Gandai ir lūkesčiai – dažniausiai juos sudaro prognozės apie centrinių bankų posėdžius, Didžiojo septyneto posėdžius, ekonominių duomenų arba galimų vienos ar kitos šalies ekonominės politikos pokyčius, kurios nebūtinai yra pagrįstos realiais faktais. Gandų pasklidimo metu svarbiausia greitai sureaguoti ir atlikti sandorį, nes rinkoje tuo metu labai greitai gimsta stiprus trendas. Tačiau reikia būti atsargiems, kad nepasiduotumėte galimai klaidinga informacija ir iš to kylančiais nepagrįstais lūkesčiais. Spekuliantai teikia pirmenybę darbui su gandais iki jų patvirtinimo arba paneigimo momento. Šiuo atveju svarbu laiku „iššokti iš traukinio”. Jei Jūsų prognozės teisingos – drąsiai ženkite pirmyn, organizuokite savo žaidimą remdamiesi savo lūkesčiais, jei Jūs suklydote – pasistenkite kuo greičiau tai suprasti.

Nenugalima jėga

Forex fundamentali analizė: nenugalima jėgaForex fundamentali analizė apima ir nenugalimos jėgos (uraganai, žemės drebėjimai, cunamiai ir pan.) veiksnius. Atsitikus stichinei nelaimei, dažnai veikla toje šalyje tampa kebli – gali būti sunaikinta infrastruktūra, įmonės, žmonių namai – visa tai apsunkina galimybę teikti prekes ir paslaugas, o kur dar padėties atstatymas? Todėl tokiu laikotarpiu valiuta ima silpnėti.

Pabaigai

Forex Fundamentali analizė, kaip ir techninė analizė yra labai svarbi. Nors ir galima išsisukti taikant tik viena iš jų vykdant prekybą, tačiau naudojant abi, jos viena kitą papildo. Nors Forex fundamentali analizė reikalauja nuolat sekti ekonominę, politinę ir finansinę situaciją, tačiau dažnai brokeriai patys daro savo fundamentalią analizę ir kartą į savaitę atsiunčia naujienas el. paštu. Tai ženkliai palengvina naujojo spekulianto gyvenimą!

16. pamoka. Forex rizika ir jos valdymas

Nelikita abejingas: įvertinkite straipsnį – pasidalinkite su draugais…

Straipsnį parengė: Justinas J. ir Simonas Adomavičius

[emaillocker id=”13487″] [dkpdf-button][/emaillocker]