Turbūt jau esate girdėję, kad ne visais sulaukę senatvės galėsite iškarto atgauti II pakopos pensijų fonde sukauptus pinigus. Pensijų anuitetą privalėsite įsigyti, jeigu II pakopos pensijų fonde esate sukaupę daugiau nei Lietuvos banko nustatyta riba:

Amžius 56 m. 60 m. 65 m. 70 m. 75 m. 80 m. 85 m.
II pakopos pensijų fonde sukaupta pinigų suma 14616 € 12975 € 10935 € 8902 € 6931 € 5139 € 3674 €

Pvz. jeigu II pakopos pensijų fonde sukauptas lėšas nuspręsite naudoti būdamas 60 m., tuomet pensijų anuitetas bus privalomas, kai sukaupta suma yra daugiau nei  12 975 €, jeigu 70 m. – 8902 €, jeigu 75 m. – 6 931  € ir t.t. (daugiau apie tai skaitykite „Apie ką daugelis net nenutuokia: papildomos pensijos išmokų būdai

Pensijų anuitetas – tai periodinė pensijų išmoka iš pensijų fonde sukauptų lėšų.

Pensijų anuitetą mokančios įmonės ir pensijų anuiteto rūšies pasirinkimas yra atsakingas žingsnis, mat kai pasirašysite sutartį nei vieno, nei kito pakeisti nebegalėsite. Šiame straipsnyje pateiksiu siūlymus kaip išsirinkti geriausią pensijų anuiteto pasiūlymą, apžvelgsiu pensijų anuiteto rūšis, jų privalumus ir trūkumus.

Kaip gauti geriausią pensijų anuiteto pasiūlymą?

Sulaukę senatvės pensijos amžiaus, galite rinktis, kuri įmonė jums mokės anuitetą. Jūs neprivalote pensijų anuiteto mokėtoju rinktis tos pačios bendrovės, kurios pensijų fondus buvote įsigiję. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 gyvybės draudimo įmonės, teikiančios pensijų anuiteto mokėjimo paslaugas:

 • BONUM PUBLICUM, gyvybės draudimo UAB
 • ERGO life insurance, SE
 • SEB gyvybės draudimas, UAB

Norint gauti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį pensijų anuiteto pasiūlymą, rekomenduotina kreiptis į visas minėtas įmones. Pensijų anuitetas gali būti dviejų rūšių: su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu ir su terminuotu mokėjimo laikotarpiu. Paprašykite draudimo įmonių paskaičiuoti anuiteto įmoką abiem anuiteto išmokų būdais.

Gavę skirtingų anuiteto rūšių pasiūlymus iš visų gyvybės draudimo įmonių, turėsite visą reikalingą informaciją sprendimui priimti.

Pensijų anuitetas su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu

Šis pensijų anuiteto mokėjimo būdas laikomas standartiniu, kadangi papildoma pensija mokama iki gyvenimo pabaigos. Pasirinkus neterminuotą pensijų anuiteto išmokos būdą, anuiteto mokėjimas nutraukiamas tik anuiteto sutartį sudariusio asmens mirties atveju. Kitaip tariant, kol būsite gyvi, tol gausite papildomą pensiją.

Finansinė rizika, kad pensijų anuitetą gaunantis asmuo mirs vėliau, nei apskaičiavo gyvybės draudimo įmonė, tenka pačiai įmonei. Pensijų anuitetą mokančios įmonės naudoja įvairius statistinius, matematinius modelius, skaičiuodamos optimalų pensijų anuiteto mokėjimo laikotarpį. Kita dalis rizikos tenka pensijų anuiteto sutartį pasirašiusiam asmeniui (tiksliau – jo įpėdiniams), kadangi ankstyvos mirties atveju, neišmokėta anuiteto dalis nėra paveldima.

Pavyzdys

Petras, kuriam yra 65 m. sudarė pensijų anuiteto sutartį su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu. Petras buvo sukaupęs 20 000 €, todėl kiekvieną mėnesį jam mokama 104 € papildoma pensija. Sulaukęs 70 m. Petras mirė. Likusi neišmokėta pensijų anuiteto suma 13 760 € (20 000 € – 6 240 €) bus traktuojama kaip įmonės pelnas, kurio dalis bus išmokėta kitiems anuiteto sutartį su draudimo bendrove pasirašiusiems asmenims. Įpėdiniai neįgyja teisės į neišmokėtą anuiteto dalį. Kita vertus, jeigu Petras atšvęs 100 metų jubiliejų, gyvybės draudimo įmonė jam permokės 23 680 €.

Kaip matote, dalis finansinės rizikos tenka ir gyvybės draudimo įmonei, ir pensijų anuiteto sutartį pasirašiusiam asmeniui.

Pensijų anuiteto su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu privalumas yra tas, kad pensijos mokėjimas nenutrūksta iki gyvenimo pabaigos, o išmoka yra šiek tiek didesnė nei anuiteto su terminuotu mokėjimo laikotarpiu. Žemiau pateiktoje lentelėje galite matyti apytikslį pensijų anuiteto su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu dydį.

Neterminuoto anuiteto išmoka per mėn.

II pakopos pensijų fonde sukauptos lėšos Vyras Moteris
20.000 € 104 € 78 €
35.000 € 182 € 139 €
50.000 € 260 € 198 €
75.000 € 391 € 298 €

Atkreiptinas dėmesys, kad anuiteto išmokos dydis priklauso ne tik nuo II pakopos pensijų fonde sukauptų lėšų, bet ir nuo žmogaus amžiaus bei lyties. Moterys statistiškai gyvena ilgiau. Kadangi moterims pensijų anuitetas mokamas ilgesnį laikotarpį, todėl periodinės pensijų išmokos yra mažesnės.

Pensijų anuitetas su terminuotu mokėjimo laikotarpiu

Pensijų anuitetas su terminuotu mokėjimų laikotarpiu nenutrūksta apdraustajam mirus ir yra mokamas iki sutartyje numatyto termino pabaigos. Kitaip tariant, pensijų anuitetas su terminuotu mokėjimo laikotarpiu nėra susietas su apdraustojo mirtimi. Jeigu apdraustasis mirs anksčiau nei sutartyje nurodytas anuiteto mokėjimo laikotarpis, išmokos toliau bus mokamos paveldėtojams iki pensijų anuiteto sutartyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Paveldėtojams visa likusi pensijų anuiteto suma gali būti sumokėta ir kaip vienkartinė išmoka, jeigu tai numatyta anuiteto sutartyje. 

Pensijų su terminuotu mokėjimo laikotarpiu pavyzdys:

Petras (65 m. amžius, II pakopos pensijų fonde sukaupta 20 000 €) sudarė pensijų anuiteto sutartį su 15 metų terminuotu mokėjimo laikotarpiu. Papildoma 92 € dydžio pensija Petrui bus mokama kiekvieną mėnesį iki jam sukaks 80 m.

Sulaukęs 70 m. Petras mirė. Likusi neišmokėta pensijų anuiteto suma (11 040 tūkst.  €) bus išmokėta jo turto paveldėtojams kaip vienkartinė išmoka arba kaip periodinė išmoka (paveldėtojams kitus 10 m. kas mėnesį bus mokama 92 €).

Tuo atveju, jeigu Petras būtų miręs sulaukęs 100 m. amžiaus, nuo 80 m. jam nebūtų mokama papildoma mėnesinė pensiją (93 €). Tad nuo 80-tieks iki 100-to metų Petras turėtų pragyventi tik iš valstybinės pensijos.

Kaip matote iš pateikto pavyzdžio, visa išmokų mokėjimo trukmės rizika (tikimybė, kad anuitetas bus nutrauktas mokėti iki mirties)  šiuo atveju tenka ne gyvybės draudimo įmonei, tačiau papildomos pensijos gavėjui.

Pensijų anuiteto su terminuotu mokėjimo laikotarpiu privalumas yra tas, kad įpėdinai pavedėja neišmokėtą pensijų anuiteto dalį. Pensijų anuitetas su terminuotu mokėjimo laikotarpiu turi du trukumus. Pirma, terminuoto mokėjimo laikotarpio išmoka paprastai yra mažesnė, nei neterminuoto pensijų anuiteto. Antra, pensijų anuitetą pasirašęs asmuo rizikuoja, kad pasibaigus terminui, bus nutrauktas papildomos pensijos mokėjimas.

Žemiau pateiktoje lentelėje galite matyti apytikslį pensijų anuiteto išmokos dydį atsižvelgiant į terminuoto mokėjimo trukmė.

Terminuotas mokėjimo laikotarpis ir mėnesinė išmoka

Lytis II pakopos pensijų fonde sukauptos lėšos 5 m. 10 m. 15 m.
Vyras 20.000 € 103 € 98 € 92 €
Moteris 20.000 € 77 € 77 € 75 €

Galimybė gauti didesnes pensijų anuiteto išmokas

Abi pensijų anuiteto rūšys (su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu ir su terminuotu mokėjimo laikotarpiu) suteikia galimybė gauti dalį draudimo įmonės pelno, kurį įmonė gavo vykdydama pensijų anuiteto veiklą (pvz., SEB bankas skirs dalį pelno gauto už pensijų anuiteto veiklą, tačiau nemokės pelno gauto už skolinimo, gyvybės draudimo, investavimo veiklą).

Kadangi pensijų anuiteto išmoka yra pastovi, gaunamų pinigų perkamoji galia nuolat mažės dėl infliacijos. Kitaip tariant, už 100 € anuiteto išmoką šiandien galima nupirkti dvigubai daugiau nei po 20 metų (esant 3 proc. infliacijai). Pretenduodami į dalį draudimo įmonės pelno, infliacijos poveikį galite sušvelninti – pensijų anuiteto išmokos perkamoji gali liks panaši arba mažės ne taip greitai.

Anuiteto sutartis turintiems asmenims mokama draudimo įmonės pelno dalis susidaro:

 • iš neišmokėtų pensijų anuiteto išmokų, kai pensijų anuiteto gyvenimo trukmė yra trumpesnė, nuo prognozuotos. Kitaip tariant, jeigu gyvybės draudimo įmonė apskaičiavo, kad žmogaus planuojama gyvenimo trukmė yra 10 m., tačiau žmogus mirė po 4 m, įmonėje liko neišmokėtos 6 metų trukmės anuiteto išmokos.
 • kai įmonės pelnas iš investicinės veiklos viršija garantuotą palūkanų normą. Gyvybės draudimo įmonės nelaiko pinigų seife, pinigai yra investuojami. Iš šių fondų gautų pajamų yra mokamos išmokos pensijų gavėjams, dengiamos draudimo sutarties sudarymo ir valdymo išlaidos. Jeigu pajamos iš investicijos veiklos yra didesnės nei tikėtasi, dalis pelno tenka pensijų anuiteto sutartis sudariusiems asmenims.
 • iš sutaupytų išlaidų, kai pensijų anuitetą mokančios įmonės išlaidos yra mažesnės, negu buvo planuota.

Pelno dalis pensijų anuiteto sutartį sudariusiems asmenims išmokama kaip vienkartinė išmoka arba panaudojama periodinėms išmokoms didinti. Pelno išmokos dydis nuolat keičiasi, vienais metais jis gali būti didesnis, kitais –mažesnis. Tuo atveju, jeigu įmonė negavo pelno iš pensijų anuiteto veiklos, pensijų išmoka apskritai nebus didinama.  

Kurią pensijų anuiteto rūšį pasirinkčiau aš?

Galima ieškoti įvairių būdų, kaip iš pensijų anuiteto išspausti kuo daugiau naudos. Pateiksiu jums keletą pavyzdžių pamąstymui.

 • Pensijų anuiteto veiklą vykdančioms kompanijoms draudžiama reikalauti kliento sveikatos patikrinimo duomenų ir juos naudoti sudarant pensijų anuiteto sutartį. Tai reiškia, kad gyvybės draudimo įmonės nežino jūsų faktinės sveikatos būklės. Jeigu išeidami į pensiją esate sveiki yra didėlė tikimybė, jog gyvensite ilgiau nei „statistinis lietuvis“, todėl finansiškai naudingiau rinktis pensijų anuitetą su neterminuotu mokėjimo laikotarpiu. Jeigu sveikatos būklė prasta, finansiškai naudingiau būtų rinktis pensijų anuitetą su terminuotu mokėjimo laikotarpiu.
 • Investuotojams (tarp jų ir man :-)), kurie pensijoje papildomas pajamas gaus ne tik iš pensijų anuiteto, bet ir iš nekilnojamo turto nuomos, dividendų, obligacijų ir indėlių palūkanų, verta rinktis pensijų anuitetą su terminuotu mokėjimo laikotarpiu. Taip investuotojai bus tikri, kad atgaus visas II pakopos pensijų fonde sukauptas lėšas. Investuotojui nereikia pergyventi, kad gyvens ilgiau nei pensijų anuiteto sutartyje nurodytas laikotarpis, kadangi pajamos sumažės tik iš vieno pajamų šaltinio (nebegaus papildomos pensijos), tačiau pajamos iš investicijų niekur nedings.

Šie pamąstymai gali padėti pasirinkti finansiškai naudingiausią pensijų anuiteto rūšį, tačiau tai nebūtinai bus geriausias sprendimas. Senatvėje ne laikas mąstyti apie „biznį“ ir spekuliacijas. Senatvėje svarbiausia saugumas. Pasirinkę pensijų anuitetą su neterminuotu laikotarpiu būsite ramūs, kad iki gyvenimo pabaigos gausite papildomą pensiją.

Natūralus yra jūsų įpėdinių noras paveldėti neišmokėtą anuiteto dalį, bet II pakopos pensijų fonde sukaupti pinigai jiems nepriklauso. Jeigu įpėdiniai siūlo jums rinktis anuitetą su terminuotu mokėjimo laikotarpiu, žadėdami globą ir finansinę paramą, pasibaigus anuiteto išmokoms, pagalvokite, kas bus, jeigu:

 • įpėdiniai mirs anksčiau už jus;
 • sumažės įpėdinių pajamos;
 • pasibaigus pensijų anuitetui dings įpėdinių meilė ir noras padėti.

Jeigu minėti „juodieji scenarijai“ neišsipildys, jūs liksite prašančiojo vaidmenyje ir visada turėsite iš įpėdinių prašyti pinigų. Kitaip tariant, net ir geriausiu atveju, gerai nebus.

Investuotojas taip pat negali aklai pasikliauti savo investicijomis. Norint pragyventi iš konservatyvių investavimo priemonių pelno, reikia ypatingai didelio finansini kapitalo. Norint gauti didesnes pajamas iš mažo kapitalo, reikia stipriai rizikuoti. Per ateinančius 20-30 m., kai būsite pensijoje, finansinė situacija gali ženkliai pasikeisti ir jūsų investicijos gali nuvertėti. Jeigu esate smulkus investuotojas ir „nežarstote“ milijonų, rekomenduočiau rinktis pensijų anuitetą su neterminuotu laikotarpiu. Taip užsitikrinsite stabilias pajamas iki gyvenimo pabaigos, o įpėdiniai ir taip turės, ką paveldėti 🙂

Pabaigai

Reziumuojant mano patarimas būtų toks: pinigus II pakopos pensijų fonde mes kaupiame visą gyvenimą tam, kad užsitikrintumėte finansinį saugumą senatvėje, tad ir naudokime šiuos pinigus pagal paskirtį…

[signinlocker id=”14501″] [dkpdf-button] [/signinlocker]
5/5 - (12 votes)