Toliau tęsiu straipsnių ciklą apie II pakopos pensijų fondų veiklos efektyvumą. Pirmajame straipsnyje analizavau, kiek II pakopos pensijų fondų sugebėjo aplenkti lyginamąjį indeksą. Šįkart analizuoju kaip II pakopos pensijų fondams sekėsi uždirbti pelną palyginus su prisiimta rizika. Sumanus investuotojas visuomet siekia maksimizuoti pelną minimizuodamas riziką. Kuo didesnį pelną II pakopos pensijų fondas uždirbo palyginus su prisiimta rizika, tuo geriau fondas buvo valdomas.

Jeigu tik pradedate domėtis investavimu, daugiau apie rizikos svarbą ir įvairius rizikos vertinimo rodiklius galite rasti straipsnyje „Investavimo rizika ir jos valdymas“ , „Mitas Nr. 6: Didesnė rizika = didesnis pelnas“. Dar detaliau rizikos analizės metodai (standartinis nuokrypis, šarpo ir sortino rodiklis) bei rizikos valdymo priemonės aprašyti knygoje „Strategija, nuo kurios visi turėtų pradėti“.

Šarpo rodiklis yra bene populiariausias fondų veiklos efektyvumo rodiklis, parodantis kaip stipriai fondo valdytojas rizikavo norėdamas uždirbti pelną. Kuo šarpo rodiklis didesnis, tuo fondas geresnis – t.y. tuo daugiau jis uždirbo mažiau rizikuodamas. Šarpo rodiklis mums leis nustatyti, kurios įmonės II pakopos pensijų fondai valdomi efektyviausiai (uždirba daugiausiai palyginus su prisiimta rizika).

Šarpo rodiklis yra naudingas dar ir tuo, kad leidžia palyginti investicinių fondų veiklos efektyvumą nepriklausomai nuo prisiimtos rizikos. Kitaip tariant, naudodami šarpo rodiklį galime palyginti II pakopos pensijų fondus, kurie visus pinigus investuoja tik į akcijas su fondais, kurie tik dalį fondo lėšų nukreipia į akcijas arba visus pinigus investuoja į skolos vertybinius popierius (obligacijas). Šarpo rodiklis mums leis nustatyti, kokios akcijų dalies pensijų fondai veikia efektyviausiai.

Kitaip tariant šarpo rodiklio analizė turėtų atsakyti į du klausimus:

  • kuri įmonė efektyviausiai valdo II pakopos pensijų fondus
  • kokios akcijų dalies II pakopos pensijų fondą racionaliausia rinktis

Mėgstantiems finansų teoriją, šiek tiek informacijos apie šarpo rodiklį.

Šarpo rodiklis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Šarpo rodiklis = (vidutinė fondo grąža – nerizikinga investicinės grąžos norma) / standartinis nuokrypis

PAVYZDYS Nr. 1

  • Jeigu, investicinio fondo „A“ grąža yra 16 %
  • Jeigu, nerizikinga investicinės grąžos norma – 4 %
  • Jeigu, investicinio fondo „A“ standartinis nuokrypis – 8 %
  • Tuomet investicinio fondo „A“ šarpo rodiklis = (16 % – 4%) / 8% = 1,5

PAVYZDYS Nr. 2

  • Jeigu, investicinio fondo „B“ grąža yra 18 %
  • Jeigu, nerizikinga investicinės grąžos norma – 4 %
  • Jeigu, investicinio fondo „B“ standartinis nuokrypis – 10 %
  • Tuomet investicinio fondo „B“ šarpo rodiklis = (18 % – 4%) / 10% = 1,4%

Kaip matote, nepaisant to, kad “B” fondo investicinė grąža yra didesnė, tačiau “A” fondas yra geriau valdomas (aukštesnis šarpo rodiklis), nes fondas “A” mažiau rizikuodamas uždirba santykinai didesnę grąžą.

Jeigu šis ganėtinai primityvus Šarpo rodiklio skaičiavimo pavyzdys Jums pasirodė pernelyg sudėtingas, pergyventi neverta. Pakaks suprasti, kad kuo šarpo rodiklis yra aukštesnis, tuo II pakopos pensijų fondas valdomas efektyviau.

———————————- 

Norinčius sužinoti ar apskritai verta investuoti į II pakopos pensijų fondus, ar tikslingiau rinktis kitas investavimo formas, kviečiu į  seminarą Kaip geriausia įdarbinti pinigus?:

———————————

II pakopos pensijų fondų palyginimas pagal šarpo rodiklį

JAV yra ne tik didžiausia pasaulio ekonomika, bet ir viena iš šešių valstybių, kuri niekada nebuvo bankrutavusi, todėl tradiciškai nerizikingos investicinės grąžos normos etalonu yra laikoma JAV vyriausybės iždo obligacijų palūkanų norma. JAV vienų metų iždo obligacijų pajamingumas 2014-2018 m. (5 m. laikotarpis) siekė 0.93%, 2009-2018 (10 m. laikotarpis) – 0.59%. Naudodami JAV iždo obligacijų pajamingumą, bei Lietuvos banko skelbiamą 5 ir 10 m. II pakopos pensijų fondų pajamingumą bei standartinį nuokrypį, galime nesunkiai apskaičiuoti visų Lietuvoje platinamų II pakopos pensijų fondų šarpo rodiklį.

II pakopos pensijų fondų šarpo rodiklis

Krūva skaičių ant balto popieriaus lapo nieko daug nesako, tad pereikime prie analizės

Kokios akcijų dalies II pakopos pensijų fondą rinktis

Nors teorija teigia, kad kuo didesnė rizika, tuo didesnis pelnas, tačiau realybė yra ta, kad paskirsčius investicinį portfelį tarp skirtingų turto klasių visada gausime geresnį pelno ir rizikos santykį, nei visus pinigus laikydami tik iš akcijų sudarytame fonde (daugiau apie tai knygoje „Strategija, nuo kurios visi turėtų pradėti“). II pakopos pensijų fondų analizė puikiai tą atskleidžia – didelės akcijų dalies portfelių šarpo rodiklis yra ženkliai prastesnis nei mažos akcijų dalies pensijų fonduose.

II pakopos pensijų fondų šarpo rodiklis

Žinoma, 20-30 metų laikotarpiu akcijos uždirbs daugiau nei mišrus portfelis, tačiau nereikia pamiršti, kad II pakopos pensijų fonduose sukauptos lėšos yra paveldimos ir mirties atveju atliktų savotišką gyvybės draudimo funkciją (šeimos nariai paveldėtų pinigus ir turėtų laiko prisitaikyti prie sumažėjusių šeimos pajamų). Dėl šios priežasties nemanau, kad net ir jauniems žmonėms rinktis pensijų fondus investuojančius tik į akcijas yra racionalu. Priminsiu, kad jauni žmonės automatiškai priskiriami fondams, kurie sudaryti tik iš akcijų, tačiau pensijų reforma suteikia žmonėms galimybę rinktis ir kitą gyvavimo ciklo fondą, pateikus prašymą fondo valdytojui. Tad nepatingėkite parašyti prašymo ir pasirinkti pensijų fondą, turintį ne daugiau kaip 70 % akcijų.

Kad teoriniai pasamprotavimai neatrodytų beverčiai, pateiksiu asmeninį pavyzdį. 2005 m. pabaigoje investavau į Finastos (dabartinė Invalda) III pakopos pensijų fondą sudarytą tik iš akcijų, kuris dabar vadinamas “INVL Drąsus”. Štai kaip man sekėsi:

III pakopos pensijų fondai

Tik pradėjęs investuoti ir aš buvau drąsus. Ne tik drąsus, bet dar ir kvailas. Gyvenimas pamokė. Praėjo 13 metų ir aš vis dar nuostolyje. Tiems, kurie mokosi iš svetimų klaidų, toks mano asmeninis pavyzdys tikiuosi padės padaryti racionalius sprendimus.

Kurios įmonės II pakopos pensijų fondai valdomi efektyviausiai pagal pelno/rizikos santykį

Šiek tiek atidžiau pastudijavus lentelę į akis krinta tai, kad SEB fondų šarpo rodiklis (pelno ir rizikos santykis) visose fondų kategorijose yra vienas prasčiausių, o INVL vienas geriausių (žr. lentelę). II pakopos pensijų fondų šarpo rodiklis

Ar tai reiškia, kad visi LR piliečiai turėtų perbėgti į INVL fondus? Nebūtinai… Viena vertus, ką tik skaitėte apie mano III pakopos pensijų fondo rezultatus, kurie rodo, kad INVL fondai nėra panacėja. Taip pat greičiausiai esate girdėję ir frazę, kad „praeities rezultatai negarantuoja gerų fondo rezultatų ateityje“. Ši frazė visur kartojama ne be pagrindo. Tad neskubėkite karštligiškai bėgti į INVL II pakopos pensijų fondus. Gali būti daug faktorių, kurie nulėmė tokius INVL II pakopos pensijų fondų rezultatus. Bet apie tai plačiau 3-čioje straipsnių ciklo apie II pakopos pensijų fondus dalyje.

———————————- 

Norinčius sužinoti ar apskritai verta investuoti į II pakopos pensijų fondus, ar tikslingiau rinktis kitas investavimo formas, kviečiu į  seminarą Kaip geriausia įdarbinti pinigus?:

4.7/5 - (6 votes)