Duomenų apsauga

Asmeniniai lankytojų duomenys (pvz. el. paštas) nėra perduodami trečiai šaliai ir gali būti naudojami tik Svetainės reikmėms. Svetainė gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti informaciją, kuri galėtų sudominti Lankytoją. Jei lankytojas dalyvauja Svetainėse organizuojamuose konkursuose, Svetainė gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų prizus ir reikėtų susisiekti su juo;

Informacija apie lankytoją

Svetainė turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Pvz. naudoti bendrus duomenis statistinei analizei, tikslinei reklamai ar aktualios informacijos talpinimui Svetainėje (be šių duomenų nebūtų žinoma, kurios Svetainių skiltys yra populiariausios, nebūti tikslingai keičiamas ar redaguojamas Svetainės turinys).

Informacijos kaupimas

Svetainė kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama informacijos teikimo, vystymo, stebėjimo ir gerinimo, tikslinės reklamos tobulinimui tikslais;

Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami VšĮ Investologija, Birželio 23-iosios 5-9, Vilnius arba el. paštu info@investologija.lt/premium

Įsipareigojimai

Naudodamasis paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kuria nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai bei jos saugojimo sąlygos. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetainės svetainėje pateikta informacija.

Privatumo politikos keitimas

Svetainės administracija Svetainės Privatumo politiką gali keisti vienašališkai. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, laikoma, kad lankytojas neturi teisės naudotis Svetainėje pateikta informacija.